Friday, July 20, 2018
  • Friday, July 20, 2018

Ahlaki Sistem; Ahilik Nedir ?

By on 25 Ocak 2016 0 444 Views

Ahilik Hacı Bektas-i Velinin tavsiye etmesiyle Ahi Evran tarafından kurulmuş bir teşkilattır. Anadolu halkının sanat, ekonomi ve sosyal yaşamını şekil veren bir teşkilattır. Bu teşkilatın amaçlarından biri insanların refahı, maddi ve manevi ihtiyaçları, toplumun birliği, düzeninin sağlanmasıdır. Ahiliğin kendi içinde kurul ve kuralları, bulunmaktadır.

AHİLİK teşkilatı Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında başlayıp daha sonrasında da devamlılığını sürdürmüştür.

Selçuklular zamanında ekonomik ve ticaretin yanında askeri ve siyasi faaliyetlerle Osmanlı beyliğinin kuruluşunda, güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. AHİLİK teşkilatı 9 kademeli bir düzene dayanmaktadır. Bunlar; Yiğit, Yamak, Çırak, Kalfa, Usta, Ahi, Halife, Şeyh, Şeyh ül Mesayih olarak kademelere ayrılmaktadır.

AHİLİK teşkilatının yedi ilkesi: Elini hep açık tut, Sofranın hep açık tut, Kapının hep açık tut, ağzını hep kapalı tut, Gözünü hep bağlı tut, Eline hep sahip ol, diline her zaman sahip ol ilkeleriyle kurutulmuştur.

  Nedir ?
Leave a comment