Wednesday, June 20, 2018
  • Wednesday, June 20, 2018

At Eti Yiyen İmparator

By Mehmet Gürkan on 29 Şubat 2016
0 333 Views

Kanuni Sultan Süleyman’ın ezeli rakibi Şarlken’i tarih derslerinden bilirsiniz. Peki, bu Almanya, İspanya, Hollanda, Güney İtalya, Avusturya ve daha nice küçük büyük topraklara sahip Avrupa İmparatorunun koca ordusuyla 700 Osmanlı levendi karşısında bozulup perişan halde at eti yiyerek hayatta kalabildiğini bilir misiniz?

Şarlken’in Cezayir Seferi

Karadan Osmanlı ordusunun denizden Barbaros komutasındaki Osmanlı donanmasının baskısından bunalan İmparator, taarruza geçerek Akdeniz’in en önemli merkezlerinden olan Cezayir’i almaya karar verdi. Bu sayede hem Akdeniz’i kaplayan Türk korsanlarının önemli bir üssünü ele geçirecek hem de Akdeniz’deki Türk hâkimiyetine ağır bir darbe vurmuş olacaktı.

20 Ekim 1541 tarihinde Şarlken’in 74 kadırga ve değişik boylardaki 200 gemiden kurulu büyük donanması 20 bini aşkın askerle harekete geçti. Donanmaya İmparatorun zaferini görmek için eşlik eden asil hanımları ve beyefendileri taşıyan gemiler de eşlik ediyordu.

Cezayir’in komutası 700 Anadolu levendiyle Barbaros’un has adamlarından Hasan Bey’e tevdi edilmişti. Osmanlı donanması Şarlken’e yetişemeyecek kadar uzaktaydı. Bu 700 korkusuz aslan, 20 binden fazla birleşik Alman, İspanyol, İtalyan ve Malta askerine karşı direnecekti.

Fırtına ve Aslan Pençesi

Kuşatma başladı. İmparatorluk askerleri saldırıyor leventler direniyordu. Derken birdenbire bir fırtına patlak verdi. Fırtınayı fırsat bilen leventler yalın kılıç fırtınanın içine dalarak düşmanı karşıladı. 20 binden fazla askerden oluşan İmparatorluk ordusu leventlerin aslan pençeleri karşısında eriyip gitti. Sahile demirlenmemiş ve henüz erzakların tamamını çıkaramamış gemiler alabora oldu. Yiyeceksiz ve çaresiz kalan Avrupa İmparatoru ve çevresindeki asiller at eti yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. İmparator, perişan bir şekilde, sağlam kalan birkaç gemiyle ve sağ kalabilen birkaç yüz askeriyle kaçmayı başardı.

  Karga
Leave a comment