İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Atlantik Köle Ticareti; Aziz Afrika

Avrupalı köle tacirleri, 1500 ile 1900 yılları arasında sistematik ve yoğun bir şekilde Afrika kıtasından getirdikleri milyonlarca insanı, iş gücü ihtiyacını karşılaması için yeni sömürgeleri Amerika kıtasına taşımışlardır.

Bu insanlar, deri renkleri yüzünden köle sahipleri tarafından hayvandan farksız aşağı-insan olarak görülüyordu. Ömürleri boyunca ağır işlerde çalıştırılıp kötü muameleler gördüler ve mal gibi alınıp satıldılar.

Tarihi kayıtlara göre insanlık tarihinin en yoğun köle ticareti bu dönemde yapıldı.1500-1900 yılları arasında Afrika’dan Amerika’ya getirilen Afrikalı sayısı bazı tarihçiler tarafından 11-12 milyon olarak saptanırken bazı tarihçiler bu rakamın 20 milyona kadar çıkabileceğini söylüyor.

Evlerinden, ailelerinden, vatanlarından koparılan bu insanlar kendilerini acımasız bir düzenin kurbanı olarak buldular.

Atlantik köle ticareti 1500’lü yıllarda İspanyolların Küba ve Karayiplerde çalışmak için köle nakletmesiyle başladı.Aynı dönemde madenlerde de çalışmak için işçiye ihtiyaç duyulmaktaydı.

Portekizliler de Brezilya’da genişleyen tarım arazilerinde çalışmak için Afrikalılar getirmeye başladılar.

Kuzey Amerikaya ilk olarak Holladalı  tacirler köle satmaya başladılar. İngiliz sömürgeciler köle çalıştırarak büyük gelir elde etmeye başlayınca, kölelere talep arttı ve  özellikle Virginia eyaleti köle tacirleri için büyük bir pazar haline geldi.

Afrika’dan getirilen kölelerinse hali içler acısıydı. Gemilerdeki kötü koşullar ve yetersiz beslenme sebebiyle afrikalıların beşte biri daha karaya çıkmadan ölmekteydi.Ölülerin cesetleri suya atılıyordu. Amerika’ya ulaşanlar ise ağır çalışma koşulları ve kötü muameleye maruz kalıyordu.

1500’lü yıllarda güçlü bir sömürge devleti olan İspanya, 15. yüzyıldan 17 yüzyıla kadar Afrika‘dan sömürgelerine köle taşıdı.

O dönemde ispanyol sömürgesi olan Peru, Bolivya, Şili ve Ekvator Afrikalı siyahilerin yoğun olarak yerleştirildiği ve köle olarak çalıştırıldığı bölgelerdi.

Fransızlarda sömürgelerinde köle işgücü kullanmak için 17.yüzyılın sonlarından itibaren harekete geçtiler.Fransızlar 18. yüzyıl boyunca yaklaşık 3 milyon Afrikalıyı sömürgelerine taşıdı. Bu dönemde köle ticaretinin hacmi o kadar büyüdü ki Portekiz, Fransız, İngiliz ve Cenevizliler bu alana hakim olabilmek için birbirleri ile yarıştılar.

Köle ticaretinin temelinde Avrupalıların siyahi Avrupalıları insan olarak görmemesi vardı. Hayvana benzetme şeklindeki ırkçılık neredeyse tüm Avrupalılarda yaygındı.Dolayısıyla kendi ekonomilerini güçlendirmek için köle kullanmakta bir sakınca görmüyorlardı.

Ne yazık ki kölelik döneminin sosyal ve kültürel etkileri Kuzey ve Güney Amerika toplumlarında devam etmektedir.

İlk yorum yapan siz olun