Wednesday, July 18, 2018
  • Wednesday, July 18, 2018

Çaldıran Savaşının Önemi Nedir?

By on 27 Ocak 2016 0 791 Views

Osmanlı Devletinin zaferi ile sonuçlanan Çaldıran Savası imparatorluğun doğusunu kontrol alına almak ve siyasi birliğin sağlanması açısından önem arz eder. Aslında meselenin kökü Sıffin Savaşına kadar uzanır. Şiilerin Sünnilere olan düşmanlığını içeren bu savaştan sonra İslam dinine giren Türklerin Müslüman olması ve Sünni mezhebinden olması ve Şah İsmail’in Yavuz Selim’e karşı yapmış olduğu saygısızlıklar savaşın çıkmasına sebep olmuştur.

 

Yavuz Sultan Selim Han hem Osmanlı Devletinin gücünü göstermek hem de II. Beyazıd Han döneminden bu yana süregelen başkaldırılara cevap niteliğinde İran emiri Şah İsmail’e karşı yürümüş ve çok karışıklık çıkaracak bu cerahata karşı neşterini atarak tarihe geçecek savaşı galibiyetle taçlandırmıştır.

  Nedir ?
Leave a comment