Wednesday, June 20, 2018
  • Wednesday, June 20, 2018
  • Home
  • Karga
  • Dizilerden Gelen Yarar Ve Zararlar

Dizilerden Gelen Yarar Ve Zararlar

By Karga on 7 Temmuz 2017
0 76 Views

Dizilerden Gelen Yarar Ve Zararlar

Her gün farklı konularda yayınlanan dizi film ürünleri tanım olarak sürekli karıştırılmaktadır. Bunlar hakkında eleştiri yapmadan önce dizi film kavramını açıklamak daha doğru olacaktır. Belirli aralıklarla bölümler halinde dijital bir ortamda yayınlanan ve bu yayınlanan bölümler arasında bir uyum bulunan filmlerin genel adına dizi film denir. Hemen hemen dünya ülkelerinin hepsinde dizi film yayınlanmaktadır. Türkiye’de hemen hemen her kanalda her gün diziler yayınlanmaktadır. Bunların içinde nadirde olsa öğretici nitelikte olanları da bulunmaktadır. Çoğu kişi dizilerin öğretici nitelikte olmamaları gerektiğini savunmaktadır. Bu sanılanın aksine yanlış bir düşüncedir. Çünkü diziler bir toplumun davranışlarını etkileyen ve kimi zamanda örnek alınan görüntülerden oluşmaktadır.

Kişilere olumlu fikirleri veya davranışları aşılamak için artık onlara saatlerce dil dökmenize gerek yok. Bunları diziler sayesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Görselliği yüksek olan bay veya bayan kullanarak istediğiniz mesajları izleyenlere iletebilirsiniz. Bu yöntem dizilerin faydaları arasında ilk sırada yer almaktadır. Çoğu senarist ve yönetmen dizilerde bu yöntemi kullanmaktadır. Belli bir zaman sonra bu karakterler halk arasında fenomen olduğu zaman, izleyenler artık bu bay veya bayanın davranışlarını taklit etmeye başlayacaklardır. Yani kısaca onlar gibi davranmaya başlayacaklardır. Dizilerin nadirde olsa faydaları bulunduğunu söyledik. Ama bu yöntemi öğretici olmayan nitelikte de kullanmak mümkündür. Örneğin görselliği yüksek bir karaktere hile, hırs, kavga, nefret, kin gibi öğeleri vurguladığında toplumda insanlar yine bu karakterleri örnek alarak davranmaya başlayacaktır.

Çözüm: Sansür ve Dizilerin Sayısında Azalma

Dizi ve filmlerdeki hayatlar genellikle insanların hayalini kurdukları hayatlardır. Özellikle bu diziler birçok genç nesli çok fazla etkilemektedir. Öğretici nitelik içeren diziler birçok yetişkine sıkıcı gelmektedir. Belli aralıklar yayınlanan bu diziler izleyenlerin zihinlerine aralıklarla mesajlarını iletmektedir. Bir süre sonra bu dizileri izleyen kişilerde hayattan ve gerçeklikten kopma gibi durumlar yaşanabilmektedir. Ülkemizde yayınlanan diziler veya filmlerde genellikle yapılan yanlış: Yanlış bir davranışı veya düşünceyi izleyicilere doğruymuş gibi aktarmaktır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için sansürden yararlanmak ve dizilerin sayısında azalma yoluna gidilmesinde fayda vardır. Bu şekilde toplumda yaşanan bazı suçların önüne geçilebilir.

  Karga
Leave a comment