15 Ekim 2018
  • 15 Ekim 2018
  • Ev
  • Karga
  • Filmlere Konu Olan Gerçek; Aborjin Soykırımı

Filmlere Konu Olan Gerçek; Aborjin Soykırımı

Tarafından Tarih 21 Kasım 2016 0 300 Views

Aborjinler kimdir? Nerede yaşarlar? Aborjin soykırımı ne zaman gerçekleşti ve kimler tarafından yapıldı? Aborjin çocukları nasıl yetişiyor?

İngiliz İmparatorluğu 1710 yılnda keşfedilen Avustralya’da 1788’de ilk kolonisini kurdu. Beyaz yerleşimciler getirilerek Avusturalya’nın sömürgeleştirilmesine başlandı. Avusturalya’da yeni tarım arazileri açmak, yeraltı madenleri ve hammadde sağlamak için İngiliz Hükümeti’nin emriyle Avustralya Sömürge Valiliği tarafından Avustralya yerlileri olan Aborjinlere karşı sistematik bir biçimde soykırım başlatıldı.

aborjinler-2

Aborjinleri hedef alan bu soykırımın yasal dayanağını 1824 yılında hazırlanan savaş kanunları oluşturuyordu. İngilizler için Aborjinler hayvani bir ırktı. Dolayısıyla bu kıta bir terra nuillus yani sahipsizler ülkesi olarak sayılıyordu ve İngilizler buna dayanarak bu topraklara sahip çıkma hakkını kendilerinde görüyorlardı. Terra Nuillus Doktirini gereceğince nasıl ki hayvanlar yaşadıkları topraklarda hak iddia edemiyorlardı, hayvani ırk seviyesindeki Avusturalya yerlileri Aborjinlerinde bu topraklarda herhangi bir hakkı yoktu. İngiliz sömürge yöneticileri soykırımı da evrim gibi doğal bir süreç olarak görüyorlardı. Politikacılar bu görüşlerini açıkça ifade ediyor, böylelikler sömügecilik faaliyetleri ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyordu.

İngiliz Hükümeti‘nin Avustralya’yı sömürgeleştirirken en sık kullandığı yöntem hedefindeki bölgede bir iç karışıklık yaratmaktı. Böylece İngiltere düzeni sağlamak için bir kahraman gibi bölgeye giriyor ve  işgal ediyordu. Daha sonra asıl katliam başlıyordu. Yerlilerin kesilen kelleleri sergileniyordu. Bu korkunç uygulamalar sömürge valiliğinin merkezi yönetime gönderdiği raporlarda açıkça anlatılmaktadır. Hatta bazı direnen yerlilerin kelleri bizzat Londra’ya gönderilmiştir.

1824 yılında yeni çıkarılan sömürge kanunlarına göre , Avustralya’nın iki bölgesinde, Bathurt Sydney ve New Saouth West’tebeyaz yerleşimciler tüm yerli nüfusunu beyaz yerleşimciler güvenlik gerekçesi ile öldürebilirdi.Ancak yerli katliamı tüm Avustralya’yı sardı ve bir insan avına dönüştü.

İngiliz Sömürge yönetimi tüm Aborjinleri öldürerek yok edemeyeceğini anlayınca 1910 yılında bir politika değişikliğine gitti. Aborjin çoçuklar ailelerinden alınarak kültürel olarak asimile edilicekti.Yaklaşık 100 bin çocuk ailesinin elinden zorla alındı.Aynı zaman Aborjin kadınlarına zorla kısırlaştırma yöntemi de uygulanmaktaydı.Kısırlaştırma ve Aborjin çocukları zorla ailelerin elinden alma 1970’e kadar devam etti.

aborjinler-3

Aborjin Soykırımı’nı araştıran tarihçilerin verdiği rakamlara bakacak olursak, İngilizler Avusturalya kıtasına ilk geldiğinde yaklaşık 750.000 Aborjin yaşamaktaydı Aborjinler sömürgecilerin yiyecek depolarına kattığı zehirler, göçe zorlanmaları sonucu gelişen kıtlık beyaz yerleşimcilerle gelen hastalıklar nedeniyle çok sayıda Aborjin hayatını kaybetti. Binlercesi de sömürge güçleri tarafından vuruldu.

Günümüzde Avusturalya’daki Aborjin nüfusu tam oldukça tartışmalıdır. Yaklaşık olarak 350.000 civarında olduğu düşünülmektedir.Çoğunlukla kırsalda küçük azınlıklar halinde yaşamaktadırlar.

  Karga
Yorum bırak