Tuesday, July 17, 2018
  • Tuesday, July 17, 2018

Güzel Sanatlar Teşviklerinde Yeni Düzenleme

By Karga on 24 Mayıs 2017
0 71 Views

Güzel Sanatlar Teşviklerinde Yeni Düzenleme

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda yeni düzenlemeler ve değerlendirme kriterleri açıklayarak, teşvik ikramiyelerinde değişiklik yaptı.

Müdürlüğe bağlı tüm sanat topluluğu üyesi müdürlükler, teşvik ikramiyesi değerlendirmesi konusunda değerlendirme ve karar alma usulünü aşağıdaki gibi değiştirdi.

  • Ses sanatçılarının kendi seçtiği eseri enstrüman eşliğinde söylemesi.
  • Saz sanatçılarının kendi seçtiği eserleri seslendirip kayda alması ve müdürlüklere teslim edilmesi.
  • Kayıtların herhangi bir kayıt cihazıyla yapılması mümkün olmakla birlikte. İlk teşvik dönemi için 31 Mayıs, ikinci dönem için de 30 Kasım tarihine kadar müdürlüklere teslim etmesi.
  • Kendi imkanıyla kayıt yapamayan sanatçıların topluluk prova salonlarında kayıt yapması gerekir Kayıtlar için 29-30 Mayıs tarihlerinde müdürlüklerin prova kayıt merkezlerinde kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sadece sicil amiri ve performansa göre verilecek raporlara bakılarak ödenen teşviklerin, artık zorunluluk çerçevesinden ödeneceği ortaya çıktı.

Aynı genelgenin Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları için de uygulanmasının söz konusu olacağı belirtildi.

Güzel Sanatlar Teşvikleri

Güzel sanatlar teşviklerinde özellikle sanatçıların teşviklenmesi sayesinde çeşitli katkılar sağlanıyordu. Turizm Bakanlığı, Düzel Sanat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelde için bu dönem itibariyle geçerliliğe girecek süreç tebliğ edildi.

Devlet Opera ve Balesi ile ilgili durumun da yakında Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamanın başlayacağı belirtildi.

  Sanat
Leave a comment