Thursday, July 19, 2018
  • Thursday, July 19, 2018

Karga nedir ?

By on 6 Kasım 2015 0 385 Views

Geniş kanatlı,uzun ve düz gagalı,pençeli,genellikle tüy rengi siyah,çıkardıkları tiz seslerle doğadaki diğer kuş türlerinden hemen ayır edilebilen yırtıcı bir kuş türüdür.

Kargalar,genellikle koy arazide veya dağ yamaçlarında sinsice avını kollayan ve yakaladıkları avlarını yuvalarına götürürken yolda pençeleri ile öldüren,kendi familyasındaki diğer kuş türlerini düşman olarak gören uzun kanatlı ve aşırı saldırgan zeki kuş türüdür.Tarih boyunca yapılan araştırmalarda varılan sonuçların çoğunluğu kargaların beyinlerini kullanabilme özelliğini savunmaktadır.Bilim insanlarının yaptıkları gözlemlerde kargaların neredeyse duydukları tüm sesleri taklit edebildiklerini ve bu sesleri ömürleri boyunca unutmadıklarını gözlemlemişlerdir.Bazı inanış ve toplumlara göre ise kargalar lanetli olarak görülür ve sevilmezler.

  Nedir ?
Leave a comment